Skip to main content
Genome-wide association studies in East Asians identify new loci for waist-hip ratio and waist circumference – Cebu Longitudinal Health and Nutrition Survey

Genome-wide association studies in East Asians identify new loci for waist-hip ratio and waist circumference

Citation

Wen, Wanqing; Kato, Norihiro; Hwang, Joo-Yeon; Guo, Xingyi; Tabara, Yasuharu; Li, Huaixing; Dorajoo, Rajkumar; Yang, Xiaobo; Tsai, Fuu-Jen; & Li, Shengxu, et al. (2016). Genome-wide association studies in East Asians identify new loci for waist-hip ratio and waist circumference. Scientific Reports, 6, 17958. PMCID: PMC4726286

Abstract

Sixty genetic loci associated with abdominal obesity, measured by waist circumference (WC) and waist-hip ratio (WHR), have been previously identified, primarily from studies conducted in European-ancestry populations. We conducted a meta-analysis of associations of abdominal obesity with approximately 2.5 million single nucleotide polymorphisms (SNPs) among 53,052 (for WC) and 48,312 (for WHR) individuals of Asian descent, and replicated 33 selected SNPs among 3,762 to 17,110 additional individuals. We identified four novel loci near the EFEMP1, ADAMTSL3 , CNPY2, and GNAS genes that were associated with WC after adjustment for body mass index (BMI); two loci near the NID2 and HLA-DRB5 genes associated with WHR after adjustment for BMI, and three loci near the CEP120, TSC22D2, and SLC22A2 genes associated with WC without adjustment for BMI. Functional enrichment analyses revealed enrichment of corticotropin-releasing hormone signaling, GNRH signaling, and/or CDK5 signaling pathways for those newly-identified loci. Our study provides additional insight on genetic contribution to abdominal obesity.

Reference Type

Journal Article

Year Published

2016

Journal Title

Scientific Reports

Author(s)

Wen, Wanqing
Kato, Norihiro
Hwang, Joo-Yeon
Guo, Xingyi
Tabara, Yasuharu
Li, Huaixing
Dorajoo, Rajkumar
Yang, Xiaobo
Tsai, Fuu-Jen
Li, Shengxu
Wu, Ying
Wu, Tangchun
Kim, Soriul
Guo, Xiuqing
Liang, Jun
Shungin, Dmitry
Adair, Linda S.
Akiyama, Koichi
Allison, Matthew
Cai, Qiuyin
Chang, Li-Ching
Chen, Chien-Hsiun
Chen, Yuan-Tsong
Cho, Yoon Shin
Choi, Bo Youl
Gao, Yutang
Go, Min Jin
Gu, Dongfeng
Han, Bok-Ghee
He, Meian
Hixson, James E
Hu, Yanling
Huang, Tao
Isono, Masato
Jung, Keum Ji
Kang, Daehee
Kim, Young Jin
Kita, Yoshikuni
Lee, Juyoung
Lee, Nanette R
Lee, Jeannette
Wang, Yiqin
Liu, Jian-Jun
Long, Jirong
Moon, Sanghoon
Nakamura, Yasuyuki
Nakatochi, Masahiro
Ohnaka, Keizo
Rao, Dabeeru
Shi, Jiajun
Sull, Jae Woong
Tan, Aihua
Ueshima, Hirotsugu
Wu, Chen
Xiang, Yong-Bing
Yamamoto, Ken
Yao, Jie
Ye, Xingwang
Yokota, Mitsuhiro
Zhang, Xiaomin
Zheng, Yan
Qi, Lu
Rotter, Jerome I
Jee, Sun Ha
Lin, Dongxin
Mohlke, Karen L
He, Jiang
Mo, Zengnan
Wu, Jer-Yuarn
Tai, E Shyong
Lin, Xu
Miki, Tetsuro
Kim, Bong-Jo
Takeuchi, Fumihiko
Zheng, Wei
Shu, Xiao-Ou

PMCID

PMC4726286